Mga sertipiko

Pamantayan: CE
Numero: M.2022.206.C71491
Petsa ng Paglabas: 2022-03-02
Petsa ng Pag-expire: 2027-03-02
Saklaw/ Saklaw: Circular Knitting Machine
Inisyu Ni: UDEM

Pamantayan: Lisensya sa Negosyo
Numero: 91350583MA8RQTH801
Petsa ng Paglabas: 2021-03-24
Petsa ng Pag-expire: 2071-03-23
Saklaw/ Saklaw: Lahat ng produkto
Inisyu Ni: Manan Market

Pamantayan: PC
Numero: NGA-RCN21-003752-V0
Petsa ng Isyu: 2021-09-13
Petsa ng Pag-expire: 2022-09-12
Saklaw/ Saklaw: Nigeria Market
Inisyu Ni: Cotecna